BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN


Kế toán là công việc được rất nhiều người biết đến nhưng không hẳn ai cũng hiểu rõ về bản chất và đối tượng của công việc này. Kế toán không chỉ đơn giản là ghi chép và tính toán mà kế toán còn nhiều hơn như vậy nữa. Để giải thích rõ hơn về đối tượng cũng như bản chất của kế toán nhằm định hướng luôn cho những ai đang có ý định theo đuổi ngành này. Hôm nay kế toán LV xin đưa ra một số thông tin về những vấn đề này.

Công ty dịch vụ kế toán LV chuyên cung cấp gói dịch vụ kế toán đà nẵng với phương châm làm việc Uy tín – Chuyên nghiệp – Tận tâm,kế toán LV là nơi xứng đáng để quý khách hàng trao đặt niềm tin trọn vẹn.

I.THẾ NÀO LÀ KẾ TOÁN?

 • Theo khoản 3, Điều 8 Luật Kế toán Việt Nam thì kế toán là việc thu thập, xủ lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức gái trị hiện vật và thời gian lao động.

II.CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN.

 • Các nhà quản trị doanh nghiệp

 • Cán bộ công nhân viên

 • Các bên liên doanh, nhà tài trợ vốn, hà đầu tư

 • Khách hàng, nhà cung cấp

 • Cơ quan thuế, cục thống kê

 • Các cơ qua quản lý nhà nước và cấp chủ quản

IV.ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN.

 • Đối tượng của kế toán là tài sản : tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp cũng như quá trình thay đổi về tài sản của doanh nghiệp.

 • Tài sản bao gồm tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn

 • Tài sản ngắn hạn : tiền và các khoản tương đương tiền ; các khoản phải thu ngắn hạn khác ; hàng tồn kho ; tài sản ngắn hạn khác

 • Tài sản dài hạn : các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, tài sản dở dang dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn

 • Nguồn hình thành tài sản hay nguồn vốn được hình thành từ nợ phải trả và vốn chư sở hữu.

 • Nợ phải trả : nợ ngắn hạn, nợ dài hạn

 • Vốn chủ sỡ hữu : cốn chử sỡ hửu, nguồn kinh phí và quỹ khác.

Gói dịch vụ kế toán đà nẵng:

 • >> [w]: www.ketoanthuelv.com

 • >> [h]: 0916 731 817 – 0973 957 877

 • >> [f]: dịch vụ kế toán LV

 • >> [g]: [email protected]

V.CÁC NGUYÊN TẮC TRONG KẾ TOÁN.

 • Giá phí

 • Thận trọng

 • Khách quan

 • Nhất quán

 • Ghi nhận doanh thu

 • Phù hợp

 • Trọng yếu

 • Công khai, rõ ràng, dễ hiểu

 • Rạch ròi giữa hai niên độ

VI.KỲ KẾ TOÁN.

 • Kỳ kế toán là khoảng thời gian lúc kế toán bắt đầu mở sổ, ghi sổ cho đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán.

 • Kỳ kế toán năm:

 • Là 12 tháng, từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12

 • Kỳ kế toán quý :

 • Có 4 quý trong một năm : I, II,III, IV

 • Từ ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của quý đó

 • Kỳ kế toán tháng:

 • Từ ngày 01 của tháng đến hết ngày cuối cùng của tháng đó

Lưu ý : kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Trên đây là một số thông tin có liên quan đến công việc kế toán mà chúng tôi đã thu thập được qua quá trình tìm hiểu. Để hiểu rõ hơn nữa về kế toán quý khách hàng hãy liên hện với công ty Kế toán LV của chúng tôi. Mọi thắc mắc về bản chất và đối tượng kế toán quý khách vui lòng liên hệ Công ty kế toán LV để được tư vấn cụ thể hơn.

Trân trọng!

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV

Gói dịch vụ kế toán đà nẵng:

>> [w]: www.ketoanthuelv.com

>> [h]: 0916 731 817 – 0973 957 877

>> [f]: dịch vụ kế toán LV

>> [g]: [email protected]