Một số lưu ý quan trọng khi thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp


Trang thông tin điện tử tổng hợp là văn phòng đại diện của doanh nghiệp trên môi trường internet, bắt kịp xu hướng kinh tế số. Các trang thông tin điện tử là cầu nối kết nối khách hàng và doanh nghiệp, tăng tương tác, hoạt động mua – bán được thực hiện.

Doanh nghiệp muốn thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp cần hiểu bản chất, tuân thủ quy định pháp luật. Giấy phép trang thông tin điện tử là chứng nhận hợp pháp cho doanh nghiệp. Khá nhiều vấn đề cần quan tâm khi thành lập trang thông tin điện tử, theo quy định pháp luật. Thông tin dưới đây sẽ hữu ích cho doanh nghiệp trong thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thiết lập trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử được các tổ chức, doanh nghiệp hình thành nhằm mục đích cung cấp thông tin cho người dùng mạng internet. Nguồn thông tin cung cấp có xác thực, nguồn gốc rõ ràng, ghi rõ tên tác giả và ngày đăng thông tin. Đặc điểm trang thông tin điện tử chỉ cung cấp thông tin, không có các hoạt động: tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin 2 chiều, comment trên nội dung bài viết… như trang mạng xã hội.

Doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, cần thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ pháp luật cụ thể sau:

  • Quyền được thành lập và cung cấp thông tin cho cộng đồng, tuân thủ quy định của pháp luật.
  • Trang thông tin điện tử có ít nhất 1 máy chủ đặt tại Việt Nam. Đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin, quản lý thanh tra theo quy định của bộ Thông tin và truyền thông.
  • Cần có quy trình quản lý thông tin trên nền tảng internet. Kiểm soát và loại bỏ các thông tin vi phạm theo điều 5 của nghị định 27/2018 NĐ-CP.
  • Tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin chính thống. Yêu cầu lưu trữ thông tin tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày đăng thông tin.
  • Nghĩa vụ báo cáo, tổng hợp thông tin theo quy định, chịu sự điều tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện để được cấp phép thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Nhà nước có quy định nghiêm ngặt về cấp phép thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp tại Việt nam. Doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau để được cấp giấy phép trang thông tin điện tử:

  • Doanh nghiệp được thành lập có chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung và dịch vụ cung cấp trên trang thông tin điện tử.
  • Nhân sự quản lý đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Bộ TT&TT.
  • Tên miền đã đăng ký để thành lập trang thông tin điện tử.
  • Có năng lực quản lý, vận hành, tổ chức nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động của trang thông tin điện tử.
  • Có khả năng quản lý, giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trên trang thông tin điện tử. 

Giấy phép thành lập trang thông tin điện tử sẽ là điều kiện để doanh nghiệp hoạt động an toàn, đảm bảo quyền lợi và không bị xử phạt. Hy vọng những chia sẻ trên đây của Luật Toàn Long sẽ giúp doanh nghiệp hiểu về quy định giấy phép trang thông tin điện tử.

Luật Toàn Long tư vấn và hỗ trợ xin giấy phép quảng cáo trên internet, giấy phép mạng xã hội… phù hợp với chuyển đổi kinh tế số của doanh nghiệp.